Saadud toetused

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus, meede 6.3
on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 “Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” alaliik. Meetme üldeesmärk on aidata kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Projekti omafinantseering oli 30%.
Toetus eraldati järgnevaks:
1. Põhikarja täiendamiseks kahe lehmiku võrra
2. Tõupulli ostuks
3. Loomaveohaagis PRONAR T 046/1
4. Kaalusüsteem EziWeigh 5 + raamid MP600
5. Ruloonikiletaja Metal-Fach Z593
Eesmärk ja oodatavad tulemused:
Suurendada põhikarja ammede hulka puhtatõuliste lehmikutega, sellega suureneb vähe haaval tootmine.
Hea unikaalse põlvnemisega tõupulli kasutus, kes annaks järglastele juurde kasvukiirust, see aitaks realiseerida loomad varem.
Loomaveohaagise olemasolu lihtsustab tunduvalt laiali asuvate karjamaade karjatamist ja loomade liigutamist.
Jõudluskontrolli täpsemaks tegemiseks on kaalusüsteem hädavajalik, nii saame jälgida oma vasikate juurdekasvusid ja teha paremaid otsuseid aretuses.
Eesmärgiks on ka söödatootmise kulud väiksemaks viia, selleks ajapikku tehnikat juurde ostes ja vähem teenust kasutades. Ostsime Poolas toodetud kiletaja Metal-Fach Z593.