Poegimised selleks aastaks läbi

poegimised aast aviimane vasikas

Aberdiin-anguse tõu puhul on suureks plussiks kerged poegimised. See muudab lihaveiste pidamise tunduvalt lihtsamaks, sest poegimisabi on vaja anda pigem harva.

Maru karjas sündis täna selle aasta viimane vasikas – seekord lehmik. Kokku tuli meie farmis ilmale sel aastal  25 vasikat, neist 11 olid pullvasikad ja 14 lehmvasikad. Nende hulgas tervitasime ka ühte paari samasoolisi kaksikuid – tublid tüdrukud. Poegimisabi pidi andma vaid korra.

Lehmvasikate keskmine sünnikaal oli 33,3 kg ja pullvasikatel 39,4 kg. Seemendustest sündis 4 vasikat, 3 Rootsi päritolu pullist Sjövången VB Palmkvist T112 ja üks suguselekteeritud spermast lehmvasikas, kelle isa on Netherton Mr Rader J527. Ülejäänud vasikate isa on meie tõupull OK Raytwo.

Jaga teistegagi: