Lihaveise noorpullide söötmiskatse

Lihaveise söötmiskatse

Lihaveise noorpullide söötmiskatsesse läks täna meie pull Maru Ets. Katse toimub Keavasse Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu pullijaamas. Selles osalemiseks pidi pullikul tehtud olema põlvnemise kontroll ja haiguste uuring. Meie pull läbis kõik kontrollid ning täna hommikul sõitsime pullik treileris Keavasse.

Meil oli valida kahe pulli vahel, kes välimikult olid üsna võrdsed, nii sai määravaks ühe pulliku – Etsi – parem iseloom ning katses osalema sõitiski tema.  Praeguse plaani järgi jääb Ets peale söötmiskatset meie karja tõupulliks.

Miks osaleda söötmiskatses?

Esiteks, et oleks võimalus end võrrelda teistega. Teiseks, et saada teada milleks meie pullikud võivad võimelised olla kodus pakutavast erineva söödaratsiooni korral. Meie siin söödame loomi rohusöödaga ning vaid hea läbisaamise hoidmiseks-parandamiseks viime vahel neile ämbritäie jõusööta ette. Söötmiskatses osalevatele lihaveistele tehakse spetsiaalne ratsioon, mis peale koresööda sisaldab ka jõusööta.

 

Jaga teistegagi: