Aberdiin-anguse põlistõug väärib aretuses kasutamist

Aberdiin-anguse põlistõug Saareõue lehmik

Aberdiin-anguse põlistõug – mis see veel on? On ju aberdiin-angus maailma populaarseim lihaveise tõug. Teda on väga intensiivselt aretatud ja moderne aberdiin-angus ei ole kindlasti põline ega ohustatud tõug. Toodangule orienteeritud aretuse tõttu ei vasta see tõug tihti enam oma esialgsele kirjelduselegi:

  • rohusööda nuumal realiseeritav,
  • hea tervisega,
  • kohanemsivõimeline,
  • kerge poegimine,
  • piimakas,
  • jne.

Siiski on ka tal oma juured. Suurbritannias eristatakse põlistõu esindajatena väikest arvu vaid saareriigi põlvnemisega aberdiin-anguse loomi (Native Aberdeen-Angus). Põline aberdiin-angus on küll kehamassilt väiksem kui moderne angus, aga temal on just need õiged omadused, mis ekstensiivses loomakasvatuses olulised. Seega annab põlise aberdiin-anguse geneetika kasutamine aretuses võimaluse need väärtuslikud tunnused taas karja tuua.

Mina olen alati olnud igasugu ohustatud või põliste tõugude suur austaja: eesti hobune ja maakari, tori hobune ja eesti vutt…  

Kohalike põlistõugude kujunemisel on ühine roll olnud loodustingimustel, kliimal ja söödaoludel ning inimese valikul. Põliseid tõuge peetakse enamasti viljakamateks, vastupidavamateks ja haiguskindlamateks kui uusi tõuge, kuid nende toodang on väiksem.  Viimati nimetatu on põhjustanud konkurentsivõime vähenemise ning edasi juba ka tõu esindajate arvukuse vähenemise, halvimal juhul isegi tõu hävimise-kadumise (Eesti Loodus, 2011).

Aberdiin-anguse põlistõug – näide Suurbritanniast: Dunlouise Native Angus

Meie selle aasta esimese vasika isa on pärit Suurbritanniast Dunlouise´i karjast, kus tegeletakse aktiivselt põlise aberdiin-anguse säilitamisega, levitamisega ja propageerimisega maailmas. Nad on suutnud leida ja säilitada 9 lehmaperekonda, kelle juured lähevad tagasi tõuraamatu algusesse. 200 aastat Suurbritannia parimat aretust on nende farmis.

Väga hea meel on, et ka Eestisse on põlise aberdiin-anguse geneetika toodud ning seda ka palju kasutatakse. Maamessil peaks vähemalt üks Dunlouise´i pullist põlvnev pullik oksjonile ja mitu lehmikut näitusele tulema. Minge vaadake üle!

Dunlouise´i karjas tuleb see suvi ka suur müük. Väga vahva oleks kui mõni Eesti aretuskari sellel müügil osaleks ja siia jõuaks veel põlise abrdiin-anguse tõu esindajaid. Usun, et see oleks investeering õigesse kohta.

NB! Artikli pildil on Saareõue farmi lehmik, kellel nii isa kui emaisa on aberdiin-anguse põlistõu esindajad.

Jaga teistegagi: